INOVASI SIQRA' : HURUF HIJAIYYAH - PDF Flipbook

Cara mudah belajar Huruf  Hijaiyyah berbaris Fathah dengan Teknik Imbasan Memori.

111 Views
109 Downloads
PDF 0 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


INOVASI SIQRA’ : Cara mudah belajar
HURUF huruf hijaiyyah
berbaris fathah
HIJAIYYAH dengan Teknik
TUNGGAL Imbasan Memori.

Ustazah Aminah Mat Yusoff
SK Seri Puteri

INOVASI
SIQRA’

Sebut “A”
sambil tangan
menunjukkan
kearah awan.

A untuk awan. Hanya sebutkan bunyi dan disusuli dengan pergerakan.
Membantu anak-anak lebih faham dan menyimpan memori lebih lama
serta dapat mengulang bacaan dengan baik.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “ Ba”
dan sentuh

baju.

Teknik ini dikenali sebagai visualize setiap maklumat yang disampaikan
ke dalam bentuk objek yang boleh dilihat.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Ta”
dan

goyangkan
tangan.

Ta untuk tangan. Tidak perlu menyebut perkataan tangan, sekadar
menggerakkan di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Tha”
dan

isyaratkan
seperti

kesejukan.

Tha untuk Thalji. Tidak perlu menyebut perkataan thalji, sekadar
menunjukkan aksi kesejukan di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Ja”
dan gerakkan

jari.

Ja untuk Jari. Tidak perlu menyebut perkataan jari, sekadar
menggerakkan di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Ha” dan
isyarat

kepedasan.

Hanya sebutkan bunyi dan disusuli dengan pergerakan. Membantu
anak-anak menyimpan memori lebih lama dan dapat mengulang bunyi
dengan baik.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Kho”
dan tangan
memegang

leher.

Kho untuk bunyi tercekik tulang. Melakukan aksi tercekik tulang di
hadapan anak-anak untuk mengimbas memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Da” dan
sentuh dahi.

Da untuk Dahi. Tidak perlu menyebut perkataan Dahi, sekadar
menyentuhnya di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Zha”
dan lakukan

aksi kuat.
( Zat ).

Zha untuk Zat. Melakukan aksi ahli bina badan untuk menggambarkan
individu yang berzat di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut bunyi
“Ro” dan
isyarat

makan Roti.

Hanya sebutkan bunyi dan disusuli dengan pergerakan. Membantu
anak-anak menyimpan memori lebih lama dan dapat mengulang bunyi
dengan baik.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Za” dan
isyarat

memotong.
(Zapp)

Za untuk Zapp. Tunjukkan aksi memotong di hadapan anak-anak untuk
mengimbas memori mereka

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Sa”
dan angkat

satu jari.

Sa untuk Satu. Tidak perlu menyebut perkataan satu, sekadar
mengangkat satu jari di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Sha” dan
Jari telunjuk di

bibir. (Syyyyy)

Sya untuk Syyyy. Gunakan teknik gabungan maklumat daripada angkat
satu jari untuk bunyi sa disusuli pula dengan membawa jari kebibir bagi
bunyi sya di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “So” dan
angkat takbir.

(Solat)

So untuk Solat. Tidak perlu menyebut perkataan solat, sekadar
mengangkat takbir di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Dho”
dan isyarat

makan.

Dho untuk Donut. Tidak perlu menyebut perkataannya, sekadar
menggayakan aksi makan di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Tho”
dan isyarat

pakai
Topi/Thorbus.

Hanya sebutkan bunyi dan disusuli dengan pergerakan. Membantu
anak-anak menyimpan memori lebih lama dan dapat mengulang bunyi
dengan baik.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Zho”
dan

silangkan
tangan.
(Zorro)

Zho untuk Zorro. Silangkan tangan di hadapan anak-anak untuk
mengimbas memori mereka

INOVASI
SIQRA’

Sebut “ ‘a” dan
aksi

menembak.
(Askar

menembak)

‘A untuk ‘Askar. Lakukan aksi menembak bagi menggambarkan
pekerjaan seorang askar di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Gho”
dan tunjukkan
aksi harimau

mencakar.

Gho untuk bunyi cakaran harimau. Pamerkan aksi mencakar meja
sambil menyebut bunyi di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut“Fa” dan
Jari di
kepala.
(Faham)

Fa untuk Faham. Meletakkan satu jari di kepala menandakan faham di
hadapan anak-anak untuk mengimbas memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Ko” dan
isyarat

mengepak.
( ko..ko..Bunyi

ayam)

Ko untuk bunyi ayam. Gayakan perbuatan mengepak sambil menyebut
bunyi Ko...Ko...Ko di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Ka”
dan Tunjuk

kaki.

Ka untuk kaki. Tunjuk atau sentuh kaki di hadapan anak-anak untuk
mengimbas memori mereka

INOVASI
SIQRA’

Sebut “La”
dan isyarat

berlari.

La untuk lari. Lakukan aksi berlari di hadapan anak-anak untuk
mengimbas memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Bunyikan “Ma”
dan jari

menyentuh
mata.

Ma untuk mata. Sentuh mata di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Bunyikan
“Na” dan
sentuh nadi.

Na untuk Nadi. sentuh nadi di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Bunyikan
“Wa” dan
sentuh

wajah.

Wa untuk Wajah. Sentuh wajah di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Bunyikan
“Ha” sambil

ketawa.

Ha untuk Ha….Ha...Bunyi ketawa. Tunjuk huruf sambil membunyikan
seperti orang ketawa untuk membantu anak-anak menyimpan memori
lebih lama dan dapat mengulang bunyi dengan baik.

INOVASI
SIQRA’

Bunyikan “a”
dan tunjuk

awan.

Hanya sebutkan bunyi dan disusuli dengan pergerakan. Membantu
anak-anak menyimpan memori lebih lama dan dapat mengulang bunyi
dengan baik.

INOVASI
SIQRA’

Bunyikan
“Ya”

Yahooooo.

Ya untuk Yahooooooo. Angkat satu tangan ke atas.

INOVASI
SIQRA’

Selamat mencuba..Kita
Jumpa lagi untuk
INOVASI SIQRA’ 2.
Bantu anak fahami
perubahan huruf

ketika bersambung.

Ustazah Aminah Mat Yusoff
SK Seri Puteri

INOVASI
SIQRA’

Sebut “A”
sambil tangan
menunjukkan
kearah awan.

A untuk awan. Hanya sebutkan bunyi dan disusuli dengan pergerakan.
Membantu anak-anak lebih faham dan menyimpan memori lebih lama
serta dapat mengulang bacaan dengan baik.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “ Ba”
dan sentuh

baju.

Teknik ini dikenali sebagai visualize setiap maklumat yang disampaikan
ke dalam bentuk objek yang boleh dilihat.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Ta”
dan

goyangkan
tangan.

Ta untuk tangan. Tidak perlu menyebut perkataan tangan, sekadar
menggerakkan di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Tha”
dan

isyaratkan
seperti

kesejukan.

Tha untuk Thalji. Tidak perlu menyebut perkataan thalji, sekadar
menunjukkan aksi kesejukan di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Ja”
dan gerakkan

jari.

Ja untuk Jari. Tidak perlu menyebut perkataan jari, sekadar
menggerakkan di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Ha” dan
isyarat

kepedasan.

Hanya sebutkan bunyi dan disusuli dengan pergerakan. Membantu
anak-anak menyimpan memori lebih lama dan dapat mengulang bunyi
dengan baik.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Kho”
dan tangan
memegang

leher.

Kho untuk bunyi tercekik tulang. Melakukan aksi tercekik tulang di
hadapan anak-anak untuk mengimbas memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Da” dan
sentuh dahi.

Da untuk Dahi. Tidak perlu menyebut perkataan Dahi, sekadar
menyentuhnya di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Zha”
dan lakukan

aksi kuat.
( Zat ).

Zha untuk Zat. Melakukan aksi ahli bina badan untuk menggambarkan
individu yang berzat di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut bunyi
“Ro” dan
isyarat

makan Roti.

Hanya sebutkan bunyi dan disusuli dengan pergerakan. Membantu
anak-anak menyimpan memori lebih lama dan dapat mengulang bunyi
dengan baik.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Za” dan
isyarat

memotong.
(Zapp)

Za untuk Zapp. Tunjukkan aksi memotong di hadapan anak-anak untuk
mengimbas memori mereka

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Sa”
dan angkat

satu jari.

Sa untuk Satu. Tidak perlu menyebut perkataan satu, sekadar
mengangkat satu jari di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Sha” dan
Jari telunjuk di

bibir. (Syyyyy)

Sya untuk Syyyy. Gunakan teknik gabungan maklumat daripada angkat
satu jari untuk bunyi sa disusuli pula dengan membawa jari kebibir bagi
bunyi sya di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “So” dan
angkat takbir.

(Solat)

So untuk Solat. Tidak perlu menyebut perkataan solat, sekadar
mengangkat takbir di hadapan anak-anak untuk mengimbas memori
mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Dho”
dan isyarat

makan.

Dho untuk Donut. Tidak perlu menyebut perkataannya, sekadar
menggayakan aksi makan di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Tho”
dan isyarat

pakai
Topi/Thorbus.

Hanya sebutkan bunyi dan disusuli dengan pergerakan. Membantu
anak-anak menyimpan memori lebih lama dan dapat mengulang bunyi
dengan baik.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Zho”
dan

silangkan
tangan.
(Zorro)

Zho untuk Zorro. Silangkan tangan di hadapan anak-anak untuk
mengimbas memori mereka

INOVASI
SIQRA’

Sebut “ ‘a” dan
aksi

menembak.
(Askar

menembak)

‘A untuk ‘Askar. Lakukan aksi menembak bagi menggambarkan
pekerjaan seorang askar di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.

INOVASI
SIQRA’

Sebut “Gho”
dan tunjukkan
aksi harimau

mencakar.

Gho untuk bunyi cakaran harimau. Pamerkan aksi mencakar meja
sambil menyebut bunyi di hadapan anak-anak untuk mengimbas
memori mereka.


Data Loading...