Buku Teks Bahasa Arab Tahun 1 - PDF Flipbook

Bahasa-Arab-Tahun-1-SK-BT

121 Views
86 Downloads
PDF 0 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


RM4.00

RUKUN NEGARA

Bahawasanya Negara Kita Malaysia
mendukung cita-cita hendak:

Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokrasi;

Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan

seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Penulis
Mohd Zuhir bin Abd Rahman
Abdul Samad bin Abdoll Aziz

Editor
Zaida binti Ahmad
Sufi Noryani binti Supian

Pereka Bentuk
Ahmad Hamka bin Ab Rashid
Wan Noradilah binti Wan Hassan

Ilustrator
Ahmad Fetri bin Embi

Dewan Bahasa dan Pustaka
Kuala Lumpur
2016‫الْ ُم ْحَ�ت َويَا ُت‬

‫ال َّصْف َحُة‬ ‫الْ َم ْو ُضوُع‬ ‫الْ َوْح َدُة‬
‫‪2–1‬‬ ‫الَتّ ْمِهي ُد‬
‫‪3‬‬ ‫َهَيّا �َنَ�تَعَّر ْف إِلَى الْ ُحُرو ِف‬
‫‪7-4‬‬ ‫أبتث‬
‫‪12-8‬‬
‫‪16-13‬‬ ‫جحخدذ‬
‫‪20-17‬‬
‫‪25-21‬‬ ‫رزسش‬
‫‪31-26‬‬
‫‪32‬‬ ‫صضطظ‬

‫عغفقك‬

‫لمنوهي‬
‫الْ ُمَرا َجَعُة (الْ َكاَلُم الْ َج َما ِع ُّي)‬

‫‪iii‬‬

‫ال َّصْف َحُة‬ ‫الْ َم ْو ُضوُع‬ ‫الْ َوْح َدُة‬
‫الَثّانِيَُة‬
‫‪33‬‬ ‫َهَيّا �ُنَر ِّك ْز‬
‫‪34‬‬ ‫�ُنَر ِّكُز َعَلى م‬ ‫الَثّالِثَُة‬
‫‪35‬‬ ‫�ُنَر ِّكُز َعَلى ب‬ ‫ال َّرابَِع ُة‬
‫‪36‬‬ ‫�ُنَر ِّكُز َعَلى ت‬
‫‪37‬‬ ‫�ُنَر ِّكُز َعَلى أ‬
‫‪38‬‬ ‫�ُنَر ِّكُز َعَلى ج‬
‫‪39‬‬ ‫�ُنَر ِّكُز َعَلى د‬
‫‪40‬‬ ‫�ُنَر ِّكُز َعَلى ك‬
‫‪41‬‬ ‫�ُنَر ِّكُز َعَلى ن‬
‫‪46-42‬‬ ‫الْ ُمَرا َجَعُة ( ِس ِج ُّل الُْق َصا َصا ِت)‬
‫‪50-47‬‬ ‫َكْي َف نُ َحيِّي َونَُر ِّح ُب؟‬
‫نَ ْمَر ُح بِاأَْل ْرَقاِم‬

‫‪iv‬‬

‫الْ ُمَق ِّدَمُة‬

‫الحمد لله الذي جعل العربية لغة القرآن الكريم‪ ،‬ونصلّي ونسلّم على نبيّنا المصطفى محمد صلّى‬
‫الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين‪ ،‬وبعد‪،‬‬

‫فهذا هو كتاب اللغة العربية لل ّص ّف الأّول الابتدائي الذي ت ّم إنجازه بإذن الله تعالى على‬
‫أكمل وجه‪ ،‬موافقا للمنهج المعياري الذي أقّرت به وزارة التربية الماليزية للمدارس الابتدائيّة‪.‬‬

‫ويهدف هذا الكتاب إلى اكتساب التلاميذ المهارات اللغوية الأربع‪ ،‬وهي‪ :‬الاستماع‪،‬‬
‫والكلام‪ ،‬والقراءة‪ ،‬والكتابة‪ .‬كما يهتم هذا الكتاب بمهارة التفكير العالي والإبداع لتزويد‬
‫التلاميذ بالمعلومات والمهارات مع تطبيقهاكاملا في المدارس الابتدائيّة‪ .‬وتركز مهارة الاستماع‬
‫والكلام والقراءة في عملية التعليم والتعلم على الحروف الهجائية‪ ،‬والتحيات والترحيبات‬
‫المعينة‪ ،‬والأعداد والأرقام‪ .‬أما مهارة الكتابة فترتكز على نسخ الحروف والكلمات وكيفية‬

‫كتابة الحروف الهجائية بطريقة صحيحة‪.‬‬
‫ويحتوي هذا الكتاب على أربع وحدات‪ .‬وتتض ّمن الوحدة الأولى ستة دروس ترتكز على‬
‫الحروف الهجائية الكاملة‪ .‬كما تتض ّمن الوحدة الثانية ثمانية دروس ترتكز على الحروف المركّزة‬
‫المعيّنة‪ .‬أما في الوحدة الثالثة والرابعة‪ ،‬فيتضمن كل منهما درسا واحدا فقط‪ .‬ويركز كل درس‬
‫في الأنشطة التعليمية والتعلّمية على مهارة الاستماع والكلام‪ ،‬ومهارة القراءة‪ ،‬ومهارة الكتابة‪،‬‬

‫والمراجعة‪ .‬وتضاف إلى ذلك الأنشطة اللغوية التي تتض ّمن الأناشيد والكلام الجماع ّي‪.‬‬

‫‪v‬‬

‫كما يستخدم الكتاب الإرشادات والرموز الخاصة التي تساعد التلاميذ على فهم مضامين‬
‫الدراسة والأنشطة التعلمية‪ ،‬وهي على النحو التالي‪:‬‬

‫التمهيد مهارة الاستماع والكلام ‬

‫مهارة القراءة مهارة الكتاب ة‬

‫الحوار الأناشيد‬

‫الكلام الجماعي المراجعة ‬

‫مهارة التفكير العال ي‬

‫كما نرفق أيضا مع هذا الكتاب‪،‬كراسة العمل التي تأتي مكملة لكتاب التلميذ‪ .‬وهي تهدف‬
‫إلى تقييم وتعزيز ما درسه التلاميذ فيكتاب التلميذ‪ .‬وتحتويكراسة العمل على أربع وحدات وفق‬
‫ترتيب محتويات كتاب التلميذ‪ .‬وعلى المعلّم أن يعود مباشرة إلى التّمارين الموجودة في كراسة‬

‫العمل بعد الأنشطة التعليمية ليتعّرف إلى مدى فهم التلاميذ واستيعابهم الدرس‪.‬‬

‫وأخيرا‪ ،‬فإن إتمام الكتاب وإنجازه قد تحقق‪ .‬ومع ذلك فإننا نشعر باحتمال وجود تقاصير‬
‫فيما قمنا به‪ ،‬ذلك لأن كل شيء يمكن أن يكون هناك أحسن منه‪ .‬كما يمكن أن يتوفّر ما‬
‫الكريم‪.‬‬ ‫لوجه‬ ‫خالصا‬ ‫العمل‬ ‫الله عّز وجل أن يجعل هذا‬ ‫ونسأل‬ ‫هو أش ّد منه إتقانا وأكثركمالا‪.‬‬
‫الَْعلِي ُم‪.‬‬ ‫الَْم ِصيُر‪ .‬إَِنّ َك أَنْ َت ال َّس ِمي ُع‬ ‫َوإِلَيْ َك‬ ‫َرَّ�بنَا َعلَيْ َك تََو َّكْلنَا‪َ ،‬وإِلَيْ َك أَ�َنْ�بنَا‪،‬‬

‫‪vi‬‬

‫الَتّ ْمِهي ُد‬

‫§ يدّرب المعلم التلاميذ على نطق التحية “أهلا وسهلا” نطقا صحيحا‪1 .‬‬ ‫مرشد المعلم‬

‫َوا ِحد‬ ‫‪1.4.1‬‬
‫‪1.4.2‬‬

‫أَ ْستَِم ُع َوأَُرِدُد‬

‫َصبَا َح الْ َخيِْر‬
‫َصبَا َح الُنّوِر‬
‫َم َساَء الْ َخيِْر‬
‫َم َساَء الُنّوِر‬

‫مرشد المعلم‬ ‫الصباح‬ ‫في‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫الصحيحة‪،‬‬ ‫المواقع‬ ‫حسب‬ ‫التحيات‬ ‫إلقاء‬ ‫على‬ ‫المعلم التلاميذ‬ ‫أيود ّرفيب‬ ‫§ ‬ ‫‪2‬‬
‫المساء‪.‬‬
‫‪1.4.1‬‬ ‫اِْ�ثنَا ِن‬
‫‪1.4.2‬‬

‫َهَيّا �َنَ�تَعَّر ْف إِلَى الْ ُحُرو ِف‬ ‫الَْوْح َدُة اأُْلولَى‪١‬‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬ ‫أُاَل ِح ُظ‬

‫أَ َب َت َث َج َح َخ‬
‫َد َذ َر َز َس َش َص‬

‫َض َط َظ َع َغ َف َق‬
‫َك َل َم َن َو َه َء َي‬

‫ § يجري المعلم خطة التدريس المناسبة والمتنوعة للحروف الهجائية‪3 .‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫ § يرشد المعلم التلاميذ إلى تكوين الخريطة الفكرية المناسبة‪.‬‬
‫َ�ثلاَ ثَة‬

‫أء‬ ِ‫إ‬ َ‫أ‬

ُ‫أ‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫أُُذن‬ ‫إِبِل‬ ‫ إِي‬Syria ‫أَ َسد‬
‫إِي َصال‬ Iraq
‫أُو‬ Arab Saudi Mongolia ‫آ‬Korea Utara Jepun
Korea
‫أُوتُوبِي ُس‬ Iran China Selatan
Afghanistan
‫أ‬2 Pakistan Nepal

31 Yaman Oman India Bangladesh

BENUA ASIA Myanmar Laos Filipina
Thailand Vietnam
Cambodia

Sri Langka Malaysia
Indonesia
‫آ ِسيَا‬

‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬
ُ‫أَ إِ أ‬

‫آ إِي أُو‬

‫مرشد المعلم‬ ،‫المختلفة‬ ‫بالحركات‬ ‫الكلمة‬ ‫في‬ ‫الهجائية‬ ‫الحروف‬ ‫على نطق‬ ‫التلاميذ‬ ،‫بالالفتمعحلةم‬:‫يمثد ّرل‬ § 4
.‫والكسرة‬ ،‫الضمة‬
1.1.1 1.3.1 ‫ § إيصال = فاتورة‬ ‫أَ ْر�َب َعة‬
1.1.2 1.3.2

3.1.4

‫ب‬ ‫َب‬

‫ِب ُب‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬

‫بُ َح�ْيَرة‬ ‫بِ َساط‬ ‫�َب َق َرة‬

‫بُو‬ ‫بِي‬ ‫بَا‬

‫بُوَمة‬ ‫بَاب َطبِيب‬

‫‪3‬ب‬ ‫‪1‬‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫‪2‬‬ ‫�َبَقَرة بَاب‬
‫بُ َح�ْيَرة بُوَمة‬

‫‪5‬‬ ‫§ يفديّرالبكاللممةع‪،‬لممثالتلل‪:‬اامليفتذحعةل‪،‬ىالتمضييمزة‪،‬أ واصلواكتسراةل‪.‬حروف الهجائية بالحركات المختلفة‬ ‫مرشد المعلم‬

‫َخ ْم َسة‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪1.1.3 2.3.1‬‬
‫‪1.3.1 2.3.4‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫ت‬

‫ُت‬ ‫ِت‬ ‫َت‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫تَُراب‬ ‫تِلِ ِف ْزيُون‬ ‫�َتَوابِ ُل‬

‫تُو‬ ‫تِي‬ ‫تَا‬

‫تُوت‬ ‫تِين‬ ‫تَاج‬

‫‪3 1‬ت‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬
‫‪2‬‬ ‫َت ِت ُت‬
‫تَا تِي تُو‬

‫مرشد المعلم‬ ‫بالحركات‬ ‫في الكلمة‬ ‫حرف التاء (ت)‬ ‫ايلدمّرختبلافلةم‪،‬علمثملال‪:‬تلالافمتيذحةع‪،‬لالى نضمطةق‪،‬‬ ‫§ ‬ ‫‪6‬‬
‫والطويلة‪.‬‬ ‫الكسرة‪ ،‬القصيرة‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬ ‫ِسّتَة‬
‫‪1.1.2 1.3.2‬‬

‫‪3.1.4‬‬

‫ث‬ ‫ِث ثَِمار‬ ‫َث‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬ ‫ُث ُ�ثلُث‬

‫ثُو ثُوم‬ ‫ثِي ثِيَران‬ ‫ثَا ثَالِث‬

‫‪3‬ث‬ ‫‪1‬‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫‪2‬‬ ‫ثَِمار ثِيَران‬
‫ُ�ثلُث ثُوم‬

‫‪7‬‬ ‫ § ايلدقّرصيبرةالموالعلطموياللةتلفاميي اذلكعللمىةت‪.‬مييز أصوات حرف الثاء (ث) بالحركات‬ ‫مرشد المعلم‬

‫َس�ْبَعة‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪1.1.3 2.3.1‬‬
‫‪1.3.1 2.3.4‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫ج‬

‫ُج‬ ‫ِج‬ ‫َج‬
‫‪6‬‬
‫‪JUMAAT‬‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫ُج ُمَعة‬ ‫ِج َدار‬ ‫َج َرس‬

‫ُجو‬ ‫ِجي‬ ‫َجا‬

‫ُس ُجود‬ ‫َجاُموس ِجيـَران‬

‫‪1‬ج‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬ ‫َج ِج ُج‬
‫َجا ِجي ُجو‬

‫مرشد المعلم‬ ‫ § ايلدأّرصبوا التم اعللقم اصليترلةاموايلذطوعيللةى‪ .‬نطق حرف الجيم (ج) في الكلمات المشتملة على‬ ‫‪8‬‬
‫ § يح ّدد التلاميذ حركة الفتحة والكسرة والضمة والأصوات الطويلة بالحركات الجسمية‪.‬‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬ ‫ثَ َمانِيَة‬

‫‪1.1.2 3.1.4‬‬

‫ح‬

‫َح ِح ُح‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬ ‫ُحبَارَى‬ ‫ِح َمار‬ ‫َح َمامَة‬

‫ُحو‬ ‫ِحي‬ ‫َحا‬

‫ُحوت‬ ‫مُ ِحيـط‬ ‫نُ َحام‬

‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز ح‬
‫‪1‬‬ ‫ِح َمار مُ ِحيـط‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫ُحبَاَرى ُحوت‬

‫تِ ْسَعُة‪9‬‬ ‫§ يفديّرالبكاللمماعلتم‪.‬التلاميذ على نطق حرف الحاء (ح) والتمييز بين الحركات المختلفة‬ ‫مرشد المعلم‬
‫§ يـميّز التلاميذ بين الحركات القصيرة والطويلة في الكلمات بالتصفيق‪.‬‬
‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪1.1.3 2.3.1‬‬
‫‪1.3.1 2.3.4‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫خ‬

‫‪ُ EXIT‬خ‬ ‫ِخ‬ ‫َخ‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫ُخ ُروج‬ ‫ِخ َمار‬ ‫َخ َشب‬

‫ُخو‬ ‫ِخي‬ ‫َخا‬

‫ُخوخ‬ ‫َخاتِم نَ ِخيل‬

‫‪1‬خ‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬
‫‪2‬‬ ‫َخ ِخ ُخ‬
‫‪3‬‬ ‫َخا ِخي ُخو‬

‫مرشد المعلم‬ ‫ § ايلدقّرصيبرةالموالعلطموياللةتلاالمميذستعملعةى‪.‬نطق حرف الخاء (خ) في الكلمات وتحديد الأصوات‬ ‫‪10‬‬
‫ § ايلاكّوصنطانلاتلعايمي‪.‬ذ حرف الخاء (خ) باستخدام الأدوات المختلفة‪ ،‬مثل‪ :‬عجينة الطين‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬ ‫َع َشَرة‬
‫‪1.1.2 1.3.4‬‬
‫‪1.1.4 3.1.4‬‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬ ‫د‬ ‫ِد‬ ‫َد‬

‫ُد‬ ‫ِديَار‬ ‫َد َجا َجة‬

‫ُد َرر‬ ‫َدا‬

‫ِدي ُدو‬

‫ِديك ُدوَدة‬ ‫َدار‬

‫‪1‬د‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫َد َجا َجة َدار‬
‫‪2‬‬ ‫ُدَرر ُدوَدة‬

‫‪11‬‬ ‫ § ايلدأّرصبوا التم اعللقم اصليترلةاموايلذطوعيللةى‪ .‬نطق حرف الدال (د) في الكلمات المشتملة على‬ ‫مرشد المعلم‬
‫ § يـميّز التلاميذ بين الحركات القصيرة والطويلة في الكلمات بحركات الرأس‪.‬‬
‫أَ َح َد َع َشَر‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪1.1.3 2.3.1‬‬
‫‪1.3.1 2.3.4‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫ذ‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫َذ ِذ ُذ‬

‫‪3 ekor serigala‬‬

‫َذ َهب ِذئَاب ُذبَاب‬

‫َذا ِذي ُذو‬

‫ِح َذاء ُم ِذيع بُُذور‬

‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬

‫َذ ِذ ُذ ‪1‬ذ‬

‫َذا ِذي ُذو ‪2‬‬

‫مرشد المعلم‬ ‫§ ايلدأّرصبوا التماعللقم اصليترلةاموايلذطوعيللةىفنيط اقلكلحرمافتال‪.‬ذال (ذ) بالحركات المختلفة والتمييز بين‬ ‫‪12‬‬
‫ § يح ّدد التلاميذ حركة الفتحة والكسرة والضمة والأصوات القصيرة والطويلة المسموعة‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬ ‫اِْ�ثنَا َع َشَر‬
‫‪1.1.2 3.1.4‬‬ ‫بالإشارات اليدوية‪.‬‬

‫ر‬

‫َر ِر ُر‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬ ‫ُربُع‬ ‫ِرَماح‬ ‫َج ْوَرب‬

‫ُرو‬ ‫ِري‬ ‫َرا‬

‫ُ�ق ُرود‬ ‫َراِديُو َسِرير‬

‫‪1‬ر‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫‪2‬‬ ‫َر ِر ُر‬
‫َرا ِري ُرو‬

‫‪13‬‬ ‫ § يدّرب المعلم التلاميذ على نطق حرف الراء (ر) بحركاتها المختلفة في الكلمة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬

‫َ�ثلاَ ثََة َع َشَر‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫ز‬

‫ِز ِزيَاَرة ُز ُزُهور‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫َز َزَرافَة‬

‫ُزو َحلَُزون‬ ‫َزا ِحَزام ِزي َجِزيَرة‬

‫‪1‬ز‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬
‫‪2‬‬ ‫َزَرافَة ِحَزام‬
‫ُزُهور َحلَُزون‬

‫مرشد المعلم‬ ‫ § يفديّرالبكاللممةع‪.‬لم التلاميذ على تمييز أصوات الحروف الهجائية بحركاتها المختلفة‬ ‫‪14‬‬

‫‪1.1.1 1.3.1‬‬ ‫أَْر�َبَعَة َع َشَر‬
‫‪1.1.2 3.1.4‬‬

‫س‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬

‫ُس ُسلَ ْحَفاة‬ ‫ِس ِستَار‬ ‫َس َس َمك‬

‫ُسو ُسوق‬ ‫َسا َسا َعة ِسي ِسينََما‬

‫‪2 1‬س‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫‪3‬‬
‫َس َمك َسا َعة‬
‫ِستَار ِسينََما‬

‫‪15‬‬ ‫§ يفديّرالبكاللممةع‪.‬لم التلاميذ على تمييز أصوات الحروف الهجائية بحركاتها المختلفة‬ ‫مرشد المعلم‬

‫َخ ْم َسَة َع َشَر‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪1.1.3 2.3.1‬‬
‫‪1.3.1 2.3.4‬‬
‫‪2.1.1‬‬

‫ش‬

‫َش َش َجَرة ِش ِشَعار‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫ُش ُشبَا ُط‬ ‫‪CONTOHBANK EKONOMI‬‬‫‪Bank Ekonomi Malaysia Berhad‬‬‫‪A/C PAYEE ONLY‬‬
‫‪TADRAIKTEH 1 1 1 1 1 7‬‬
‫ُشو ُشوَرى‬ ‫‪SELANGOR‬‬‫‪BPAAYYAR‬‬‫‪AMIN BIN ZAINUDDIN‬‬ ‫‪D D MM Y Y‬‬

‫‪2 1‬ش‬ ‫‪RMIANLGAGYISTIA SERIBU RINGGIT SAHAJA‬‬ ‫‪RM 1,000.00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB‬‬

‫ِشي ِشيك‬ ‫َشا َشا ِحنَة‬

‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬

‫َش ِش ُش‬
‫َشا ِشي ُشو‬

‫مرشد المعلم‬ ‫الكلمة‪.‬‬ ‫في‬ ‫المختلفة‬ ‫(ش) بحركاتها‬ ‫الشين‬ ‫يشدبّارطب‪:‬المشعهلرمالاثلاتنلايميمذنعلشىهونرطالقميلحارديفة‬ ‫ §‬ ‫‪16‬‬
‫فبراير‪.‬‬ ‫يقابله‬ ‫§ ‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬ ‫ِسّتََة َع َشَر‬
‫‪1.1.2 3.1.4‬‬

‫ص‬ ‫َص‬

‫ِص ُص‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬

‫ُص ُحون‬ ‫ِِصص َرايط‬ ‫بَ َصل‬

‫ُصو‬ ‫َصا‬

‫ُصوَرة‬ ‫َصابُون َع ِصيـر‬

‫‪1‬ص‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫‪2‬‬ ‫بَ َصل َصابُون‬
‫‪3‬‬ ‫ِصَراط َع ِصير‬

‫‪17‬‬ ‫ § ايلتقدّرصيبرةالتواللاطميويلذة‪.‬على نطق حرف الصاد (ص) في الكلمات المشتملة على الحركات‬ ‫مرشد المعلم‬
‫§ يـميّز التلاميذ بين الحركات القصيرة والطويلة في الكلمات بالتصفيق‪.‬‬
‫َس�ْبَعَة َع َشَر‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪1.1.3 2.3.1‬‬
‫‪1.3.1 2.3.4‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫ض‬ ‫َض‬

‫ِض ُض‬

‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫ُضيُوف‬ ‫ِضيِض َماَدة‬ ‫ِمنْ َض َدة‬

‫ُضو‬ ‫َضا‬

‫ُو ُضوء‬ ‫ُم ِضيف‬ ‫َضابِط‬

‫‪1‬ض‬ ‫ُضو‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬ ‫َض ِض ُض‬
‫َضا ِضي‬

‫مرشد المعلم‬ ‫§ ايلتقدّرصيبرةالتواللاطميويلذة‪.‬على نطق حرف الضاد (ض) في الكلمات المشتملة على الأصوات‬ ‫‪18‬‬
‫صلصال‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫المختلفة‪،‬‬ ‫الأدوات‬ ‫باستخدام‬ ‫(ض)‬ ‫حرف الضاد‬ ‫التلاميذ‬ ‫ايلكمّوواند‬ ‫§ ‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬ ‫الاستخدام‪.‬‬ ‫المعادة‬ ‫ثََمانِيََة َع َشَر‬
‫‪1.1.2 1.3.4‬‬
‫‪1.1.4 3.1.4‬‬

‫َالْوَحْ دَةُ اْللأْأُولَى‬ ‫ط‬ ‫ِط‬ ‫َط‬

‫َط َما ِط ُم ُط‬ ‫َطبِيب‬ ‫‪Gambar‬‬
‫‪tawaf‬‬
‫ُطيُور‬ ‫َطا ِطي‬

‫فَ ِطيـر ُطو‬

‫قِ َطار ُطوفَان‬

‫‪3 1‬ط‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫‪2‬‬
‫َطَعام َطا َعة‬
‫‪19‬‬ ‫َط ْول ُطول‬

‫تِ ْسَعَة َع َشَر‬ ‫ § ايلتمدّرختلبفاةلت‪.‬لاميذ على قراءة الكلمات المشتملة على حرف الطاء (ط) بحركاتها‬ ‫مرشد المعلم‬
‫§ يـميّز التلاميذ بين الأصوات القصيرة والطويلة في الكلمات بحركات الرأس‪.‬‬
‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪1.1.3 2.3.1‬‬
‫‪1.3.1 2.3.4‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫ظ‬

‫َظ ِظ ُظ‬

‫‪NُIH‬ظ ُ‪S‬رو‪OR‬ف‪ZBE‬‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫ُظو‬ ‫ِظلاَ ل‬ ‫بُوَظة‬

‫‪DADAH‬‬ ‫ِظي‬ ‫َظا‬

‫َم ْح ُظور‬ ‫‪ZON‬‬ ‫أَ َظافِ ُر‬

‫‪3 1‬ظ‬ ‫‪BERSIH‬‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬
‫‪2‬‬
‫نَ ِظيف‬

‫‪DADAH‬‬

‫َظ ِظ ُظ‬

‫َظا ِظي ُظو‬

‫مرشد المعلم‬ ‫§ ايلدقّرصيبرةالومالعلطموياللةت‪.‬لاميذ على نطق حرف الظاء (ظ) في الكلمات المشتملة على الحركات‬ ‫‪20‬‬
‫ § ايلحجّدسدمايلتةل‪.‬اميذ حركة الفتحة والكسرة والضمة والأصوات القصيرة والطويلة بالحركات‬
‫‪1.1.1 1.3.1‬‬ ‫ِع ْشُروَن‬

‫‪1.1.2 3.1.4‬‬

‫ع‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬ ‫ُع ُعنُق‬ ‫ِع ِعنَب‬ ‫َع َع ِصير‬

‫ُعو ُعود‬ ‫ِعي ِعيد‬ ‫َعا َعاِمل‬

‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز ع‬
‫َع ِع ُع ‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬ ‫َعا ِعي ُعو‬

‫‪21‬‬ ‫ § يدّرب المعلم التلاميذ على نطق حرف العين (ع) بحركاتها المختلفة في الكلمة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬

‫َوا ِحد َوِع ْشُروَن‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫غ‬

‫ُغ ُغَراب‬ ‫ِغ ِغ َطاء‬ ‫َغ َغنَم‬ ‫اَلَْوْح َدُة اْأْلألُولَى‬

‫‪GUINEA‬‬

‫َغا َغار ِغي ِغينِيَا ُغو‬

‫‪1‬غ‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬
‫‪2‬‬ ‫َغنَم َغار‬
‫‪3‬‬
‫ُغَراب‬
‫مرشد المعلم‬
‫§ يفديّرالبكاللممةع‪.‬لم التلاميذ على تمييز أصوات الحروف الهجائية بحركاتها المختلفة‬ ‫‪22‬‬
‫‪1.1.1 1.3.2‬‬
‫‪1.1.2 3.1.4‬‬ ‫اِْ�ثنَا ِن َوِع ْشُروَن‬

‫ف‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬ ‫َف �َفَرا َشة ِف ِفنَاء فُ ُطور ُف‬

‫فُوَطة ُفو‬ ‫َفا فَا ُصولِيَا ِفي ِفيل‬

‫‪1‬ف‬ ‫‪2‬‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫َف ِف ُف‬
‫‪3‬‬ ‫فَا فِي فُو‬

‫‪23‬‬ ‫ § يدّرب المعلم التلاميذ على نطق حرف الفاء (ف) بحركاتها المختلفة في الكلمة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬

‫َ�ثلاَ ثَة َوِع ْشُروَن‬ ‫‪1.1.1 1.3.2‬‬
‫‪1.1.2 3.1.4‬‬
‫‪1.3.1‬‬

‫ق‬

‫ِق قِ َطار‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫ُق ُ�ق�بَّ َعة‬ ‫َق َ�قلَم‬

‫ُقو ُحُقول‬ ‫ِقي َحِقيبَة‬ ‫َقا بُْر�ُتَقال‬

‫‪1 2‬ق‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬

‫‪3‬‬ ‫َ�قلَم بُْر�ُتَقال‬
‫قِ َطار َحِقيبَة‬

‫مرشد المعلم‬ ‫ § يفديّرالبكاللممةع‪.‬لم التلاميذ على تمييز أصوات الحروف الهجائية بحركاتها المختلفة‬ ‫‪24‬‬

‫‪1.1.1 1.3.1‬‬ ‫أَْر�َبَعة َوِع ْشُروَن‬

‫‪1.1.2 1.3.2‬‬

‫ك‬

‫َالْوَحْ دَةُ اْللأْأُولَى‬ ‫ُك ُكرَة‬

‫ِك ِكتَاب‬ ‫َك َكتِف‬

‫ُكو ُكوب‬ ‫َكا َكاتِب ِكي ِكيس‬

‫‪3‬ك‬ ‫‪1‬‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬

‫‪2‬‬‫‪4‬‬ ‫َك ِك ُك‬
‫َكا ِكي ُكو‬

‫‪25‬‬ ‫ § يدّرب المعلم التلاميذ على نطق حرف الكاف (ك) بحركاتها المختلفة في الكلمة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬

‫َخ ْم َسة َوِع ْشُروَن‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫ل‬ ‫ِل لِ َسان‬ ‫َل لَبَن‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫ُل لُْؤلُؤ‬

‫لِي َحلِيـب لُو لُوبِيَا‬

‫‪1‬ل‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬

‫‪3‬‬ ‫لُْؤلُؤ لُوبِيَا‬
‫‪2‬‬ ‫لِ َسان َحلِيـب‬

‫مرشد المعلم‬ ‫ § ايلدقّرصيبراةلومالعلطموياللةت‪.‬لاميذ على نطق حرف اللام (ل) في الكلمات المشتملة على الحركات‬ ‫‪26‬‬
‫§ ايـلمكيّلزماالتلتا‪.‬ميذ بين الحركات القصيرة والطويلة في الكلمات عن طريق لعبة محطة‬
‫‪1.1.1 2.1.1‬‬ ‫ِسَتّة َوِع ْشُروَن‬
‫‪1.1.2 2.1.2‬‬
‫‪1.3.1‬‬

‫م‬

‫اَلاْلوَدحَّْرْدسَُةُ الأَُْوَّلَلىُ‬ ‫َم ِم ُم‬

‫ُم َصًلّى‬ ‫ِمَق ّص‬ ‫َس َمك‬

‫ُمو‬ ‫ِمي‬ ‫َما‬

‫لَيْ ُمون‬ ‫َماء ِميَزان‬

‫‪1‬م‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫َم ِم ُم‬
‫‪32‬‬ ‫َما ِمي ُمو‬

‫‪27‬‬ ‫ § يتطرديّرقبلعابلتةلاالمقينبذلةع‪.‬لى نطق حرف الميم (م) في الكلمات بحركاتها المختلفة عن‬ ‫مرشد المعلم‬
‫ § يح ّدد التلاميذ حركة الحروف والأصوات القصيرة والطويلة بالحركات اليدوية‪.‬‬
‫َس�ْبَعة َوِع ْشُروَن‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫ن‬ ‫ِن نَِعال‬ ‫َن نَِمر‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫ُن نُ ُجوم‬

‫نَا أَنَانَاس نِي نِيـَران نُو نُور‬

‫‪1‬ن‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬
‫نَـ ِمر أَنَانَاس‬
‫‪3‬‬ ‫نُ ُجوم نُور‬
‫‪2‬‬

‫مرشد المعلم‬ ‫ § ايلدقّرصيبرةالومالعلطموياللةت‪.‬لاميذ على نطق حرف النون (ن) في الكلمات المشتملة على الحركات‬ ‫‪28‬‬
‫§ يـميّز التلاميذ بين الحركات القصيرة والطويلة عن طريق لعبة الرسالة المهموسة‪.‬‬
‫‪1.1.1 2.1.1‬‬ ‫ثََمانِيَة َوِع ْشُروَن‬
‫‪1.1.2 2.1.2‬‬
‫‪1.3.1‬‬

‫و‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬ ‫ِو َ�فَراِولَة‬

‫ُو ُو ُضوء‬ ‫َو َوَرقَة‬

‫ُوو َطاُووس‬ ‫َوا ِحد ِوي بَ ْس َكِويت‬ ‫َوا‬

‫‪1 2‬و‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫‪3‬‬
‫َو ِو ُو‬
‫َوا ِوي ُوو‬

‫‪29‬‬ ‫§ ايلدحّرركبا التمالعلقمصايلترةلاوامليذطويعللة‪.‬ى نطق حرف الواو (و) في الكلمات المشتملة على‬ ‫مرشد المعلم‬
‫§ ايلأكّوخنر اىلت‪.‬لاميذ حرف الواو (و) باستخدام المنديل الورقي أو الأدوات المناسبة‬
‫تِ ْسَعة َوِع ْشُروَن‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪1.1.4 2.1.4‬‬
‫‪1.3.1 3.1.4‬‬
‫‪2.1.1‬‬

‫ه‬

‫َه َه ِدَيّة ِه‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬

‫ُه ُه ْدُهد‬

‫ُهو ُزُهور‬ ‫َها َهاتِف ِهي بَِهي َمة‬

‫‪1‬ه‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأُ َح ِّدُد‬

‫‪3‬‬ ‫ُه ْدُهد ُزُهور‬
‫‪42‬‬ ‫ِهلاَ ل بَِهي َمة‬

‫مرشد المعلم‬ ‫ § ايلتقدّرصيبرةالتواللاطميويلذة‪.‬على نطق حرف الهاء (ه) في الكلمات المشتملة على الحركات‬ ‫‪30‬‬
‫§ يـميّز التلاميذ بين الحركات القصيرة والطويلة في الكلمات بالإشارات‪.‬‬
‫‪1.1.1 2.1.1‬‬ ‫َ�ثلاَ ثُوَن‬
‫‪1.1.2 2.1.2‬‬
‫‪1.3.1‬‬

‫ي‬

‫الْوَحْ دَةُ الأُْولَى‬ ‫‪JANUARI‬‬ ‫ِي‬

‫ُي‬ ‫‪A‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪S‬‬ ‫َي‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬
‫يُ َسا ِع ُد‬ ‫يَد‬
‫‪8 9 10 11 12 13 14‬‬
‫‪15 16 16 17 18 19 20‬‬
‫‪21 22 23 24 25 26 27‬‬

‫يَنَايُِر‬

‫‪JULAI‬‬ ‫‪S‬‬ ‫يَا يِي‬
‫‪7‬‬
‫‪AIS‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪J‬‬ ‫‪14‬‬ ‫يُو‬ ‫ِخيَار �َتْعيِيـن‬
‫‪1 23‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫أَْ�قَرأُ َوأَُميُِّز‬
‫‪8 9 10‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪27‬‬ ‫َي ِي ُي‬
‫‪15 16 16‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪26‬‬ ‫يَا يِي يُو‬
‫‪21 22 23‬‬ ‫‪25‬‬

‫يُولْيُو‬

‫‪1‬ي‬

‫‪42‬‬
‫‪3‬‬

‫‪31‬‬ ‫§ ايلدحّرركبا التماعللقمصايلترةلاوامليذطويعللة‪.‬ى نطق حرف الياء (ي) في الكلمات المشتملة على‬ ‫مرشد المعلم‬
‫ § يح ّدد التلاميذ حركة الحروف والأصوات القصيرة والطويلة عن طريق اللعبة اللغوية‪.‬‬
‫َوا ِحد َوَ�ثلاَ ثُوَن‬ ‫‪1.1.1 2.1.3‬‬
‫‪2.1.1 3.1.4‬‬

‫َهَيّا �ُنَرا ِج ْع‬

‫‪ :‬أَ أَ أَ أَ َسد‪ ،‬إِ إِ إِ إِبِل‪ ،‬أُ أُ أُ أُُذن‬ ‫الَْوْح َدُة اأْلُولَى‬
‫‪ :‬آ آ آ آ ِسيَا‪ ،‬إِي إِي إِي إِي َصال‪ ،‬أُو أُو أُو أُوتُوبِي ُس‬
‫‪َ� :‬بَقَرة‪َ ،‬ب َب َب‪ ،‬بِ َساط‪ِ ،‬ب ِب ِب‪ ،‬بُ َح�ْيَرة‪ُ ،‬ب ُب ُب‬

‫‪ :‬بَاب‪ ،‬بَا بَا‪َ ،‬طبِيب‪ ،‬بِي بِي‪ ،‬بُوَمة‪ ،‬بُو بُو‬
‫‪َ :‬ت َت َت‪ِ ،‬ت ِت ِت‪ُ ،‬ت ُت ُت‪َ� ،‬تَوابِل‪ُ� ،‬تَراب‪،‬‬

‫تِلِ ِف ْزيُون‬
‫‪ :‬تَا تَا‪ ،‬تِي تِي‪ ،‬تُو تُو‪ ،‬تَاج‪ ،‬تِين‪ ،‬تُوت‬
‫‪َ :‬ث ِث ُث‪�َ ،‬ثلاَ ثَة‪َ ،‬ث ِث ُث‪ ،‬ثَِمار‪َ ،‬ث ِث ُث‪�ُ ،‬ثلُث‬
‫‪ :‬ثَا ثِي ثُو‪ ،‬ثَالِث‪ ،‬ثَا ثِي ثُو‪ ،‬ثِيَران‪ ،‬ثَا ثِي ثُو‪ ،‬ثُوم‬
‫‪َ :‬ج َجَرس‪َ ،‬ج َج‪ِ ،‬ج ِج َدار‪ِ ،‬ج ِج‪ُ ،‬ج ُج ُمَعة‪ُ ،‬ج ُج‬
‫‪َ :‬جا َجاُموس‪َ ،‬جا َجا‪ِ ،‬جي ِجيَران‪ِ ،‬جي ِجي‪ُ ،‬جو‬

‫ُس ُجود‪ُ ،‬جو ُجو‬

‫مرشد المعلم‬ ‫§ يكون الكلام الجماعي نموذجا لمراجعة الحروف والكلمات‪.‬‬ ‫‪32‬‬
‫§ يرشد المعلم التلاميذ إلى تقديمه باستخدام الحروف والكلمات المدروسة الأخرى‪.‬‬
‫‪1.1.1 2.1.1‬‬ ‫اِْ�ثنَا ِن َوَ�ثلاَ ثُوَن‬
‫‪1.3.1 2.3.1‬‬

‫َهَيّا نَُر ِّك ْز‬ ‫ال َوْح َدُة الَثّانِيَُة‪2‬‬

‫نَُر ِّكُز َعَلى م‬

‫الْوَحْ دَةُ الثَّانِيَةُ‬ ‫ُمنَِع‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأَُرِدُد‬
‫ُم ِن َع‬
‫م َس ِم َع َس ِم َع‬

‫َك َت َم َكتََم‬

‫َه ْمَزة‬ ‫َس َّمَع‬
‫َهمْ َز ة‬ ‫َسمْ َم َع‬

‫أُ َح ِّدُد َوأَُميُِّز‬
‫ِمَق ّص َكتََم َس َمك َه ْمَزة َس َّم َع‬

‫‪33‬‬ ‫حرف‬ ‫مواقع‬ ‫بين‬ ‫ويميّزون‬ ‫المدروسة‬ ‫عدد المقاطع في الكلمات‬ ‫التلاميذ‬ ‫يح ّدد‬ ‫§ ‬ ‫مرشد المعلم‬
‫الوسط‪ ،‬الأخير) فيها‪.‬‬ ‫(الأول‪،‬‬ ‫الميم‬
‫َ�ثاَلثَة َوَ�ثاَلثُوَن‬ ‫ § يتدّرب التلاميذ على تهجئة الكلمات المشتملة على السكون والشدة‪.‬‬ ‫‪1.2.1 2.2.2‬‬
‫‪1.2.2 2.2.3‬‬
‫‪1.2.3 2.3.2‬‬
‫‪1.2.4‬‬

‫نَُر ِّكُز َعَلى ب‬

‫أَْقَرأُ َوأَُرِّدُد‬
‫َب ِخ َل بَ ِخ َل‬

‫َث َب َت َ�ثبَ َت‬ ‫ب‬ ‫الَْوْح َدُة الَثّانِيَُة‬

‫َك َت َب َكتَ َب‬

‫�ُقَّ�بَعة‬ ‫أَ�ْبيَ ُض‬
‫قُ ْب َب َع ة‬ ‫أَ ْب َي ُض‬

‫أُ َح ِّدُد َوأَُميُِّز‬
‫�َبَقَرة ُربُع َرَجب �َقبْ َل �َتَبّ ْت‬

‫مرشد المعلم‬ ‫الأول‪ ،‬والوسط‪ ،‬والأخير‪.‬‬ ‫(ب) في‬ ‫مواقع حرف الباء‬ ‫التلاميذ على تحديد‬ ‫ييمديّّرز ابلتاللاممعيلذم‬ ‫ §‬ ‫‪34‬‬
‫من الكلمة المدروسة‪.‬‬ ‫الباء (ب)‬ ‫والمشددة حرف‬ ‫بين المقاطع الساكنة‬ ‫§ ‬
‫‪1.2.1 2.2.3‬‬ ‫أَْر�َبَعة َو�َثاَلثُوَن‬
‫‪1.2.2 2.2.4‬‬
‫‪2.1.1 2.3.3‬‬
‫‪2.2.2‬‬

‫نَُر ِّكُز َعَلى ت‬

‫الْوَحْ دَةُ الثَّانِيَةُ‬ ‫أَ ْستَِم ُع َوأَُرِدُد‬
‫ُت ِب َع تُبَِع‬

‫ت ُك ِت َب ُكتِ َب‬

‫َس َك َت َس َك َت‬

‫ِسَتّة‬ ‫َمتْن‬
‫ِس ْت َت ة‬ ‫َم ْت ن‬

‫أُ َح ِّدُد َوأَُميُِّز‬

‫ِسَتّة �َتَوابِل َكتِف َمتْن الْبِنْ ُت‬

‫‪35‬‬ ‫ § يرشد المعلم التلاميذ على تهجئة الكلمات المشتملة على السكون والشدة‪.‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫ § ايلوح ّسددطا‪،‬لتاللاأميخيذر)ع فديدهاال‪.‬مقاطع في الكلمات ويميّزون بين مواقع حرف التاء (الأول‪،‬‬
‫َخ ْم َسة َو�َثاَلثُوَن‬ ‫‪1.2.1 2.2.2‬‬
‫‪1.2.2 2.2.3‬‬
‫‪1.2.3 2.3.2‬‬
‫‪1.2.4‬‬

‫نَُر ِّكُز َعَلى أ‬

‫أَْقَرأُ َوأَُرِّدُد‬

‫أَ َك َل‬ ‫أَ َك َل‬

‫َسأَ َل‬ ‫َس أَ َل‬ ‫أ‬ ‫الَْوْح َدُة الَثّانِيَُة‬
‫�َق َرأَ‬ ‫َق رَ أَ‬

‫ب‬ ‫أَ ْرنَب‬ ‫أَ ْر‬ ‫َكْأس‬
‫َن‬ ‫َكْأ س‬

‫فَْأر أَْرنَب‬ ‫أُ َح ِّدُد َوأَُميُِّز‬
‫أَ َسد بَاب �َنبَأ‬

‫مرشد المعلم‬ ‫في‬ ‫في الأول‪ ،‬والوسط‪ ،‬والأخير‪.‬‬ ‫اييلدميّكّرلزمابلةتالاللامممعيلدذمروبايلستنةل‪.‬امميواقذععلحىر تفحادليألد مفوا(قأع)‬ ‫ §‬ ‫‪36‬‬
‫حرف الألف (أ) الساكنة والمقاطع‬ ‫§ ‬
‫‪1.2.1 2.2.2‬‬ ‫ِسَتّة َوَ�ثاَلثُوَن‬
‫‪1.2.2 2.2.3‬‬
‫‪2.2.1 2.2.4‬‬

‫الْوَحْ دَةُ الثَّانِيَةُ‬ ‫نَُر ِّكُز َعَلى ج‬

‫أَ ْستَِم ُع َوأَُرِدُد‬
‫ُج ِم َع ُج ِم َع‬

‫ج َت ِج ُد تَ ِج ُد‬

‫َن َه َج �َنَه َج‬

‫ُح َّجة‬ ‫نَ ْجَوى‬
‫ُح ْج َج ة‬ ‫نَ ْج َوى‬

‫أُ َح ِّدُد َوأَُميُِّز‬

‫�َنَه َج‬ ‫ُح َّجة ُس ُجود نَ ْجَوى‬ ‫ِج َدار‬
‫‪37‬‬
‫§ يعتددةّر مبراالتتل‪.‬اميذ على تهجئة الكلمات المشتملة على السكون والشدة بعد نطقها‬ ‫مرشد المعلم‬
‫َسْ�بَعة َوَ�ثاَلثُوَن‬ ‫(الأول‪،‬‬ ‫الجيم‬ ‫حرف‬ ‫مواقع‬ ‫بين‬ ‫ويميّزون‬ ‫الكلمات‬ ‫في‬ ‫يح ّدد التلاميذ عدد المقاطع‬ ‫ §‬
‫الوسط‪ ،‬الأخير) فيها‪.‬‬ ‫‪1.2.1 2.2.2‬‬
‫‪1.2.2 2.2.3‬‬
‫‪1.2.3 2.3.2‬‬
‫‪1.2.4‬‬

‫نَُر ِّكُز َعَلى د‬

‫أَْقَرأُ َوأَُرِّدُد‬

‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫الَْوْح َدُة الَثّانِيَُة‬

‫َح َس َد‬ ‫َخ َد َم‬ ‫َد َخ َل‬
‫َح َس َد‬ ‫َخ َدَم‬ ‫َد َخ َل‬

‫َج َّدة‬ ‫َس ة َج ْد َد‬ ‫َم ْدَرَسة َم ْد َر‬
‫ة‬

‫ِخ ْدَمة ِم َخ َّدة‬ ‫أُ َح ِّدُد َوأَُميُِّز‬
‫َدار ِج َدار ُس ُجود‬

‫مرشد المعلم‬ ‫في الأول‪ ،‬والوسط‪ ،‬والأخير‪.‬‬ ‫بين مواقع حرف الدال (د)‬ ‫ييوالمديّّرمزقاابلتاطللعاممعفيلذيم‬ ‫ §‬ ‫‪38‬‬
‫حرف الدال (د) الساكنة والمشددة‬ ‫التلاميذ على تحديد مواقع‬ ‫§ ‬
‫‪1.2.1 2.2.3‬‬ ‫ثََمانِيَة َوَ�ثاَلثُوَن‬
‫‪1.2.2 2.2.4‬‬ ‫الكلمة المدروسة‪.‬‬
‫‪2.2.1 2.3.2‬‬
‫‪2.2.2‬‬

‫نَُر ِّكُز َعَلى ك‬

‫أَْقَرأُ َوأَُرِّدُد‬

‫الْوَحْ دَةُ الثَّانِيَةُ‬ ‫َك َت َب َكتَ َب‬ ‫ك‬
‫َس َك َت َس َك َت‬ ‫ك‬
‫َم َس َك َم َس َك‬ ‫ك‬

‫ِس َّكة‬ ‫ة‬ ‫ِح ْك َمة‬
‫ِس ْك َك ة‬ ‫ِح ْك َم‬

‫ِديك ُح ْكم فَ ّك‬ ‫أُ َح ِّدُد َوأَُميُِّز‬

‫َكتِف َرَك َع‬

‫‪39‬‬ ‫ § يوادلّأرخبيرال‪.‬معلم التلاميذ على تحديد مواقع حرف الكاف (ك) في الأول‪ ،‬والوسط‪،‬‬ ‫مرشد المعلم‬
‫§ ايلمميّزدرالوتلساةم‪.‬يذ بين المقاطع الساكنة والمشددة حرف الكاف (ك) من الكلمة‬
‫تِ ْسَعة َوَ�ثاَلثُوَن‬ ‫‪1.2.1 2.2.3‬‬
‫‪1.2.2 2.2.4‬‬
‫‪2.2.1 2.3.2‬‬
‫‪2.2.2‬‬

‫نَُر ِّكُز َعَلى ن‬

‫أَ ْستَِم ُع َوأَُرِدُد‬

‫ُن ِق َل نُِق َل‬
‫ُصنِ َع‬
‫ُص ِن َع‬ ‫ن‬ ‫الَْوْح َدُة الَثّانِيَُة‬

‫َح ُس َن َح ُس َن‬

‫ة‬ ‫ُسَنّة‬ ‫ُس ْن‬ ‫�َي�ْنُق ُل‬
‫َن‬ ‫يَ ْن ُق ُل‬

‫أُ َح ِّدُد َوأَُميُِّز‬

‫نُ ُجوم ُسَنّة نَِعال �َي�ْنُق ُل َح ُس َن‬

‫مرشد المعلم‬ ‫النون‬ ‫حرف‬ ‫والشدة‪.‬‬ ‫السكون‬ ‫ييتحدّّرددبالاتلتللااميميذذععدلدىالتمهقاجئطةعالفكيل املاكلتماالمتشاتلمملةدرعولسىة‬ ‫ §‬ ‫‪40‬‬
‫بين مواقع‬ ‫ويميّزون‬ ‫(الأول‪ ،‬الوسط‪ ،‬الأخير) فيها‪.‬‬ ‫ §‬
‫‪1.2.1 2.2.1‬‬ ‫أَ ْ�ربَُعو َن‬
‫‪1.2.2 2.2.2‬‬
‫‪1.2.3 2.2.3‬‬
‫‪1.2.4‬‬

‫ََمحَ�ََحنَُس�سَسَقََهكسَََََترَكنَكَأكَجدتََََمبت‬ ‫تَـََُ�كسثَِجتَبأَِسـُدَََِلمبتَع‬ ‫َهَيّا �ُنَرا ِج ْع‬
‫َسَُصَخنِكََدعََمت‬
‫الْوَحْ دَةُ الثَّانِيَةُ‬

‫نَمَِْْجد�حَي�َْورَنْكَُقسىَمةُلة‬ ‫َهأَ�ْْبميََزمََكتْةْأُنضس‬ ‫ِس ِج ُّل الُْقَصاَصا ِت‬ ‫ُح َّجة‬ ‫�ُِقسََّ�َتّبسَةعَّمةَع‬
‫ِسََجّكَّدةة‬ ‫�َتَرَأّ َس‬
‫الالمفجصمولع‪:‬ة‪ 1:‬نيفلرامس‬
‫ُسَنّة‬

‫‪41‬‬ ‫§ يع ّد التلاميذ الملصقات حسب المجموعة ثم تجمع ملصقات المجموعة لتكون‬ ‫مرشد المعلم‬
‫سجل القصاصات‪.‬‬
‫َوا ِحد َوأَْر�بَُعوَن‬ ‫‪1.2.2 2.2.2‬‬
‫‪1.3.5 2.3.6‬‬

‫‪3.2.1‬‬


Data Loading...