Gerak Gempur Bitara SPM Pendidikan Islam Tingkatan 5 KSSM - PDF Flipbook

Harga: RM6.90 (WM), RM7.50 (EM)

- Siri Praktis Mengikut Topik atau Aspek Peperiksaan - Soalan Berdasarkan Format Peperi

98 Views
83 Downloads
PDF 9,950,028 Bytes

Download as PDF

REPORT DMCA


SPM
5Tingkatan
Pendidikan
Islam
[1223/1, 1223/2]SAMPEL
MRaojhadNAosyrirlaaf Hazmi
Mohd. Khusyairi

• Pelbagai Bentuk Soalan SPM Terkini Berdasarkan
• Penerapan KBAT
Format
SPM
TERKINI

KANDUNGAN

Format Instrumen SPM Pendidikan Islam GERAK

Mulai 2021 (v) GEMPUR Allah SWT Maha Mengawasi

9 dan Maha Menyaksikan 18

GERAK Surah Al-Taubah, 1
GEMPUR Ayat 128 – 129

1 GERAK
GEMPUR
Akidah Ahli Sunnah 20
10 Waljamaah

GERAK Surah Al-Hasyr, 2
GEMPUR Ayat 21 – 24

2

GERAK GERAK 23
GEMPUR
Hukum Tajwid: Bacaan “Ú”, GEMPUR Solat Sunat Istikharah dan
3 Waqaf, dan Ibtidak
11 Solat Sunat Tasbih

4

GERAK GERAK Perkahwinan 25
GEMPUR GEMPUR
Ciri-ciri Mukmin Berjaya 6
4 12

GERAK Memahami Keutamaan GERAK Isu-isu dalam Perkahwinan 29
GEMPUR dalam Tindakan GEMPUR
9
5 13

GERAK Kepelbagaian Bangsa dalam GERAK
GEMPUR
Islam 11 GEMPUR Pengurusan Harta selepas 32
6
14 Kematian
SAMPEL
GERAK Setiap Orang Ialah GERAK 35
GEMPUR Pemimpin GEMPUR 38

7 13 15 Jenayah dalam Islam

GERAK Tujuh Golongan yang GERAK
GEMPUR Mendapat Naungan GEMPUR
Allah SWT
8 15 16 Kerajaan Uthmaniyah

(iii)

GERAK GERAK
GEMPUR GEMPUR Alam Sekitar Penenang
41 47
17 Keunggulan Tokoh Islam 20 Minda

GERAK Tawaduk Menzahirkan GERAK
GEMPUR Kesucian Jiwa
GEMPUR Sifat Mazmumah Meracuni
18
44 21 Hati 49

GERAK Istiqamah Jalan Menuju 45 JAWAPAN 1–8
GEMPUR Mujahadah

19

SAMPEL(iv)

FORMAT INSTRUMEN SPM
PENDIDIKAN ISLAM MULAI 2021

Bil Perkara Kertas 1 (1223/1) Kertas 2 (1223/2)
1 Jenis Instrumen
2 Jenis Item Ujian Bertulis Ujian Tilawah dan Hafazan al-Quran
3 Bilangan Soalan (Pentaksiran Pusat)

4 Jumlah Markah • Subjektif Respons Terhad • Subjektif Respons Terhad
5 Konstruk • Subjektif Respons Terbuka
• Subjektif Berstruktur
6 Tempoh Ujian
7 Cakupan Konteks 5 soalan (100 markah) Bahagian A
(Jawab semua soalan) Tilawah (50 markah)
8 Aras Kesukaran
9 Kaedah Penskoran Bahagian B
10 Alatan Tambahan Hafazan (30 markah)

Bahagian C
Membaca Hadis (20 markah)

100 markah 100 markah

• Mengingati dan Memahami • Kemahiran Tilawah al-Quran
• Mengaplikasi • Kemahiran Menghafaz al-Quran
• Menganalisis • Kemahiran Membaca Hadis
• Menilai

2 jam 30 minit April hingga Jun (Tingkatan 5)

Standard kandungan dan standard Ayat bacaan, hafazan dan hadis
pembelajaran dalam Dokumen Standard Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM
(Tingkatan 4 dan 5)

• Analitik Rendah : Sederhana : Tinggi
• Holistik 5:3:2

• Holistik

Tiada
SAMPEL
(v)

GERAK Surah Al-Taubah, Ayat 128 – 129
GEMPUR

1

2KERTAS Bahagian B Ujian Hafazan Al-Quran

• Ayat Bacaan: Ayat 128 – 129 • Ayat Hafazan: Ayat 128 – 129

(Surah al-Taubah: Ayat 128 – 129)

Maksud: Sesungguhnya telah >[email protected]

Sasbadi Group


Data Loading...